Untitled Document

Only a few weeks after the excellent Saint Hallvards tournament in Oslo already our knights are busy preparing themselves for the mammoth of tournaments, the month of July. To start with, they shall show their prowess and technique to the Danish audience in the Great White Bear Tournament in Nyborg. This is now being organised   Lees Meer …

Nog geen paar weken na het prachtige Sint Hallvards toernooi te Oslo zijn onze ridders zich nu druk aan het voorbereiden voor het zwaartepunt der toernooien, de maand juli. Ten eerste zullen zij op 5 en 6 juli hun kunnen tonen aan het Deense publiek in het Grote Witte Beer Toernooi te Nyborg. Dit vind   Lees Meer …

The already announced anniversary of the city of Utrecht was a great success. On this very sunny Sunday afternoon thousands of visitors were able to get a thorough taste of different aspects of life as their forefathers in Utrecht and other places will have experienced it. From crafts to knightly tournaments and from the early   Lees Meer …

De eerder aangekondigde viering van de verjaardag van Utrecht, de Stadsdag, was een groot succes. Op deze zonovergoten zondagmiddag hebben duizenden bezoekers een proefje kunnen nemen van verschillende facetten van het leven zoals hun voorvaderen in Utrecht en elders dat zullen hebben ervaren. Van ambachten tot riddertoernooien en van de vroege tot de late middeleeuwen.   Lees Meer …

Begin juni 1122 kreeg de stad Utrecht van keizer Hendrik V haar rechten op papier bevestigd, de officiële geboorte van de stad. Om deze verjaardag te vieren zal Stichting HEI dit jaar op zondagmiddag 1 juni in de Korte Minrebroederstraat naast het stadhuis een middeleeuwse markt organiseren. Naast de vele ambachtslieden die hun vak demonstreren   Lees Meer …

In early June 1122 the city of Utrecht received its city rights from emperor Henry V; the official birth of the city. To celebrate this birthday Foundation HEI shall organise a medieval market on Sunday afternoon 1 June in the Korte Minrebroederstraat, next to the city hall. Apart from the many craftsmen who will be   Lees Meer …

In het laatste weekend van januari hadden wij een bereden training, geheel gewijd aan klassieke dressuur. We hadden de directeur van de Fürstliche Hofreitschule Bückeburg gevraagd om langs te komen en onze ruiters individueel les te geven. Er werd dit weekend vooral aandacht besteed aan het correct uitvoeren van grondwerk met het paard en het   Lees Meer …

In the last weekend of January we had a mounted training solely dedicated to classical dressage. For this purpose the director of the Fürstliche Hofreitschule Bückeburg visited our stables to teach our riders in individual classes. Most notably attention was given to doing proper groundwork and to the Piaffe. You can see the very useful   Lees Meer …

De winter komt er aan, maar we zijn druk bezig met plannen te smeden voor de lente en zomer! Onze recent ververste kalender voor volgend jaar laat zien dat we niet stil gaan zitten, integendeel. We kijken er naar uit om weer over menig indrukwekkende en internationale steekbanen heen te kunnen galopperen. Winters zijn altijd   Lees Meer …

Winter is coming, but we are already planning for the spring and summer! Our freshly updated calender for next year shows that we won’t be sitting still, on the contrary. We are already looking forward to charging down quite some of those awesome and international lists again. Winters are always good to meet up with   Lees Meer …