Untitled Document

On Saturday 21 May two of our knights fought a true duel. This encounter took place next to the veterinary faculty of the University of Utrecht, because of the National Day of the Carriage Horse festivities there. The audience was able to enjoy a demonstration of classical dressage in armour, a joust and a final   Lees Meer …

Zaterdag 21 mei vond er een waar duel plaats tussen twee van onze ridders. Het tweegevecht vond plaats naast de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht, ter gelegenheid van de Dag van het Aangespannen Paard. Het publiek kon genieten van een demonstratie van klassieke rijkunst in harnas, een steekspel en een zwaardgevecht als afsluiter.

In line with tradition Foundation HEI organised again this year a great training in the cold winter months. This edition was all about pikemen, bows, cavalry and their interaction. Many of the people involved with HEI will participate in events in the upcoming living history season where the experience of this training shall surely be   Lees Meer …

Zoals de traditie voorschrijft organiseerde Stichting HEI ook dit jaar weer een grote training in de wintermaanden. Deze editie stond in het teken van piekeniers, bogen, cavalerie en de interactie daartussen. Veel van de bij HEI betrokken mensen zullen het komende jaar namelijk deelnemen aan evenementen waar dit erg van pas zal komen. Het was   Lees Meer …

For the fourth year in a row Foundation HEI and its knights were present again at the Danehof Festival at Nyborg in Denmark. This edition on 4-5 July contained the first time execution of a late thirteenth century Round Table tournament on the square before the historic City Hall. Here King Arthurs knights Lancelot, Gawain,   Lees Meer …

Zoals de afgelopen drie jaar was Stichting HEI ook dit jaar met zijn ridders aanwezig op het Danehof festival te Nyborg in Denemarken. Deze editie hebben we voor het eerst een laat dertiende eeuws Ronde Tafel toernooi op het plein voor het historische stadhuis uitgevoerd. Hierbij gingen Arthurs ridders Lancelot, Gawain, Percival en Galahad elkaar   Lees Meer …

Begin juni hebben vier van onze HEI ruiters meegedaan aan het jaarlijkse Times & Epochs festival in Kolomenskoye park in Moskou. Het thema van dit jaar was de Klassieke Oudheid. Veel levende geschiedenis groepen van over de hele wereld namen deel aan het evenement en de ca. 250.000 bezoekers (!) waren erg blij en dankbaar   Lees Meer …

In early June four riders of Foundation HEI participated in the annual Times & Epochs festival in Kolomenskoye park in Moscow. The theme of this year was Classical Antiquity. Many living history groups from around the world attended the event and the c. 250,000 visitors (!) were very happy and thankful to see them in   Lees Meer …

In the weekend of 5 and 6 July the town square of Nyborg saw the hosting of the White Bear Tournament by Foundation HEI for the third time in a row. Like the previous year there were six knights participating, judged by the Herald Bear. Also like previous year lances and clubs made from one   Lees Meer …

In het weekend van 5 en 6 juli heeft Stichting HEI voor de derde maal het Witte Beer Toernooi georganiseerd te Nyborg in Denemarken, tijdens het jaarlijkse Danehof evenement. Zoals voorgaand jaar waren er ook dit jaar zes ridders die deelnamen, en werden zij beoordeeld door de Heraut Beer. Het toernooi werd wederom gedaan met   Lees Meer …