Untitled Document

Bazuingeschal, goudbrokaat dat schittert in de zon, wapperende banieren en trotse paarden…

Toegang tot de 15e eeuwse adel verkreeg je onder andere door er een adellijke levenswijze op na te houden. Een belangrijk onderdeel hiervan was je stand hooghouden door vertoon van je rijkdom. Menig riddertoernooi werd dan ook vooraf gegaan door een pronkende parade door de stad waarbij de ridders en jonkvrouwen in hun mooiste kleren en te paard aan het publiek voorbij trokken. Niet alleen bij riddertoernooien was dit een gewoonte, maar ook bij de inhuldiging van een nieuwe vorst, de zogenaamde Blijde Incomste. Hierbij lieten zowel de notabelen van de stad als de aristocratie zich van hun beste kant zien aan de bevolking.

Huur HEI in voor een prachtige parade door uw gemeente of combineer het met een riddertoernooi of andere activiteit danwel demonstratie.