Untitled Document

De pose van de valk, het zwaard binden, de moordslag,

Zo worden de technieken benoemd in de 15e eeuwse vecht-handboeken die tot op de dag van vandaag bewaard zijn gebleven. Onze ridders bekwamen zich in deze originele krijgskunsten en passen deze toe zowel te voet als te paard.

Wilt u hier graag meer over weten, horen en zien, huur dan onze schermmeester en zijn knaap in die u en uw gezelschap ter plekke uitleg en demonstraties komen geven. Contacteer ons en vraag naar de mogelijkheden.