Untitled Document

Voor sport, voor eer of als Godsgericht…

Bij de toernooien van de 15e eeuw kon men elkaar ook vaak uitdagen tot een gevecht te voet. Het hoofdwapen hierbij was meestal de grote tweehandige bijl: de pollexe. Daarnaast gebruikte men regelmatig het zwaard, de dolk en paste men natuurlijk worsteltechnieken toe om elkaar te ontwapenen of tegen de grond te werken.

Huur onze ridders in en zie ze in actie zien terwijl zij elkaar in vol en authentiek plaatstalen harnas met slag- en blanke wapens te lijf gaan. Zij laten hierbij technieken zien zoals beschreven in nog bewaard gebleven 15e eeuwse vecht handboeken.